Lider în formare

Curs Manager de Resurse Umane - COD COR: 123207

OBIECTIVE ŞI PROFIL

Managerul de Resurse Umane este un specialist în măsură să gestioneze eficient departamentul de resurse umane în aşa fel încât să corespundă strategiilor şi obiectivelor unei organizaţii.

Cursul urmăreşte dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a îndeplini atribuţiile ce reies, în primul rând, din responsabilitatea funcţiilor de previziune, organizare, antrenare, coordonare, control şi evaluare şi, în al doilea rând, de coordonare a activităţii departamentului de resurse umane prin exercitarea funcţiilor manageriale în raport cu personalul specializat în gestiunea resurselor umane.

METODOLOGIE

Cursanţii care vor absolvi formele de evaluare vor obţine un Certificat de Absolvire, emis de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi recunoscut de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tinererului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanşe.

Numărul minim de participanţi necesar pentru organizarea cursului este 5.

PROGRAM ŞI COMPETENŢE OBŢINUTE

Programul este organizat în trei module:

 • Coordonarea activităţii departamentului de resurse umane
 • Gestionarea resurselor umane în organizaţie
 • Organizarea şi reprezentarea departamentului de resurse umane

Competenţele specifice obţinute vor fi:

 • Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
 • Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
 • Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
 • Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
 • Elaborarea strategiei de resurse umane
 • Monitorizarea costurilor de personal
 • Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
 • Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
 • Reprezentarea compartimentului de resurse umane

Evaluarea programului de formare va fi atât teoretică, cât şi practică, şi se va stabili de comun acord între cursanţi şi formatori, în funcţie de specificul fiecărei grupe.

PROFESORI

Doamna Marioara Duţu, formatorul cursului, are o experienţă pe domeniul Resurselor umane / Psihologie de 20 ani, în Management/Consultanţă 4 ani, iar în Training de 5 ani.

Absolventă a Facultăţii de Management din cadrul ASE-ului, Marioara Duţu are studii masterale pe domeniul Resurselor Umane, realizând totodată un Master în Bursa de Valori, în Germania. Printre cursurile urmate de dansa se numara: curs de Mediatori, curs de Auditori Interni pentru sistemul de management al calitatii, curs de specializare: Formator, curs de specializare: Evaluator de competenţe profesionale, curs de specializare: Inspector resurse umane.

Pe parcursul carierei profesionale, Marioara Duţu a ocupat funcţiile de Economist, Cadru Didactic, Inspector de Specialitate, Inspector Resurse Umane, Responsabil Evidenţă şi Gestiune a Departamentului de Resurse Umane.

Cu o vastă experienţă în domeniul formării, trainerul acestui curs a susţinut pe o perioadă îndelungă de timp cursuri manager de resurse umane şi inspector de resurse umane. Feedeback-ul din partea cursanţilor a fost pozitiv de fiecare dată, apreciindu-se modul de predare al cursului.