Lider în formare

Curs Inspector în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă - COD COR: 315219

OBIECTIVE ŞI PROFIL

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se ocupă de activităţile de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere, în conformitate cu prevederile legale. Inspectorul îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne și externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător sau angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale. Activitatea acestuia se desfăşoară atât în locuri de muncă aflate în spaţii închise (birou, spaţii de producţie), cât şi în cele aflate în spaţii deschise.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă deţine cunoştinţe solide privind legislaţia de securitate şi sănătate în muncă, se preocupă permanent de asimilarea noutăţilor în acest domeniu şi de adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularităţile proceselor de muncă din cadrul întreprinderii. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă dovedeşte abilităţi personale de comunicare şi relaţionare cu diferite categorii de interlocutori şi de lucru în echipă, în special în situaţia când la acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplineşte următoarele funcţii:

 • Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie.
 • Efectuarea informării/ instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

METODOLOGIE

În urma examinării de la sfârşitul programului, cursanţii vor obţine Certificatul de Absolvire al cursului de perfecţionare pentru ocupaţia Inspectorul în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, eliberat de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tinererului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanşe.

Certificatul este însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite.

PROGRAM ŞI COMPETENŢE OBŢINUTE

Cursul are o durată totală de 40 de ore, dintre care 15 ore de pregătire teoretică (sesiuni „face to face‟ cu trainerul) şi 25 de ore de pregătire practică, dedicată rezolvării aplicațiilor practice, temelor, proiectelor şi studiului individual.

Programul este organizat în două module:

 • Managementul situațiilor și activităților de sănătate și securitate în muncă
 • Pregătirea profesională a personalului

Competenţele specifice obţinute vor fi:

 • Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 • Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă
 • Dezvoltare profesională
 • Planificarea activităților proprii

Evaluarea programului se va realiza atât pe parcurs, cât și la finalul cursului, nota finală reprezentând media generală a celor două.

Evaluarea pe parcurs constă în evaluări intermediare și evaluare continuă orală, iar verificarea finală, care se va desfășura în prezența unei comisii CNFPA, presupune examinarea printr-un test grilă și prezentarea unui proiect.