Lider în formare

Curs de Formator - COD COR: 241205

OBIECTIVE ŞI PROFIL

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice/practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

Ca urmare, formatorul este:

 • Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale/de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor.
 • Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate.
 • Organizator al programelor de formare, asigurând toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare.
 • Facilitator al procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale care se constituie în ţinte ale formării.
 • Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator.
 • Evaluator al programelor de formare – atât al celor proprii, cât şi al programelor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării.
 • Persoană care învaţă pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltându-şi permanent propriile competenţe de formator.

Cursul urmăreşte dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a putea susţine cursuri de formare, însuşirea diferitelor tehnici de formare şi adaptarea acestora în funcţie de grupul ţintă. De asemenea, se urmăreşte promovarea programelor de îmbunătăţire a calităţii în domeniul formării profesionale. Cursantul va dobândi calităţi de detectare a necesităţilor de formare, de promovare a cursurilor de formare şi autorizare dosare ocupaţii.

Programul de perfecţionare pentru ocupaţia de Formator se adresează tuturor celor interesaţi să devină persoane calificate pentru susţinerea cursurilor de formare conform standardelor în vigoare.

METODOLOGIE

În urma examinării de la sfârşitul programului, cursanţii vor obţine Certificatul de Absolvire al cursului de perfecţionare pentru ocupaţia Formator, eliberat de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tinererului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanşe. Certificatul este însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite.

PROGRAM ŞI COMPETENŢE OBŢINUTE

Cursul are o durată totală de 80 de ore, dintre care 24 ore de pregătire teoretică (sesiuni „face to face‟ cu trainerul) şi 56 de ore de pregătire practică, dedicată rezolvării temelor, proiectelor şi studiului individual.

Programul este organizat în două module:

 • Pregătirea profesională a personalului (pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor la formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare)
 • Managementul programelor de formare (marketingul formării, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare)

Competenţele specifice obţinute vor fi:

 • Pregătirea formării;
 • Realizarea activităţilor de formare;
 • Evaluarea participanţilor la formare;
 • Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare;
 • Marketingul formării;
 • Proiectarea programelor de formare;
 • Organizarea programelor şi stagiilor de formare;
 • Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare.

Evaluarea programului se va realiza atât pe parcurs, cât și la finalul cursului, nota finală reprezentând media generală a celor două.

Evaluarea pe parcurs urmărește participarea activă a cursantului la discuțiile de grup, iar verificarea finală, care se va desfășura în prezența unei comisii CNFPA, presupune examinarea printr-un test grilă și prezentarea unui proiect.