Lider în formare

Curs Evaluator de Competențe Profesionale - COD COR: 241219

OBIECTIVE ŞI PROFIL

Evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare, să efectueze evaluări.

Evaluatorul explică şi detaliază candidatului, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional, ajutându-l să-şi evalueze propria performanţă profesională în raport cu acesta şi să decidă intrarea voluntară în procesul de evaluare. Evaluatorul răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind împreună cu candidatul programul şi metodele de evaluare, înregistrând apoi rezultatele evaluării.

Toate activităţile descrise mai sus pot fi îndeplinite cu succes doar de specialiştii care au certificate următoarele unităţi de competenţă: "Planificarea şi organizarea evaluării", "Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării", "Efectuarea evaluării", "Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa" din prezentul standard.

Competenţele descrise de celelalte trei unităţi de competenţă ("Elaborarea instrumentelor de evaluare", "Verificarea internă a proceselor de evaluare", "Verificarea externă a proceselor de evaluare") sunt opţionale.

Evaluatorii care doresc să participe la elaborarea de instrumente vor avea certificată şi unitatea "Elaborarea instrumentelor de evaluare".

Evaluatorul de competenţe care are certificată şi competenţa de verificare internă poate coordona, monitoriza şi evalua activitatea altor evaluatorilor din acelaşi centru/domeniu de activitate. Dacă un evaluator are certificată şi unitatea de verificare externă a procesului de evaluare, el poate verifica si performanţele altor centre de evaluare din acelaşi domeniu.

METODOLOGIE

În urma examinării de la sfârşitul programului, cursanţii vor obţine Certificatul de Absolvire al cursului de perfecţionare pentru ocupaţia Evaluatorul de competenţe profesionale, eliberat de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tinererului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanşe.

Certificatul este însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite.

PROGRAM ŞI COMPETENŢE OBŢINUTE

Cursul are o durată totală de 80 de ore, dintre care 24 ore de pregătire teoretică (sesiuni "face to face" cu trainerul) şi 56 de ore de pregătire practică, dedicată rezolvării aplicațiilor practice, temelor, proiectelor şi studiului individual.

Programul este organizat în trei module:

  • Organizarea și planificarea evaluării
  • Evaluarea
  • Verificarea proceselor de evaluare

Competenţele specifice obţinute vor fi:

  • Planificarea şi organizarea evaluării
  • Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării
  • Efectuarea evaluării
  • Elaborarea intrumentelor de evaluare
  • Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa
  • Verificarea internă a proceselor de evaluare
  • Verificarea externă a proceselor de evaluare

Evaluarea programului se va realiza atât pe parcurs, cât și la finalul cursului, nota finală reprezentând media generală a celor două.

Evaluarea pe parcurs constă în evaluări intermediare și evaluare continuă orală, iar verificarea finală, care se va desfășura în prezența unei comisii CNFPA, presupune examinarea printr-un test grilă și prezentarea unui proiect.