Lider în formare

Curs Consilier de Orientare Profesională - COD COR: 241208

OBIECTIVE ŞI PROFIL

Consilierul de orientare profesională prestează servicii administrative, de recrutare și pregătire, de analiză a locurilor de muncă și orientare profesională, oferă informații și acordă consiliere celor interesați în domeniul ocupării alegerii carierei, instruirii și formării complementare.

Consilierul de orientare profesională este specialistul a cărui activitate se desfășoară în compartimentul de orientare și formare din cadrul Agenției de Ocupare și Formare Profesională, dar poate fi și angajatul unei agenții private de plasare a forței de muncă sau al unui cabinet de orientare profesională din rețeaua de învățământ.

Consilierul de orientare profesionalã asistă șomerii și persoanele care se adresează Agenției de ocupare pentru a fi ajutați în luarea unor decizii cu urmări asupra carierei. Aceste decizii pot să se refere la alegerea unei profesii sau ocupații, la parcurgerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecționare, la schimbarea ocupației sau a locului de muncă.

Consilierul de orientare profesională îi ajută pe clienți să se cunoască mai bine pe ei înșiși , să își conștientizeze interesele profesionale și aptitudinile. În cazul în care este de formație psihosociolog, la cerere sau când situația o impune, acesta efectuează evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal a clienților, utilizând metode și instrumente specifice.

Specialistul în consiliere furnizeazã clienților informații în legătură cu profesii și ocupații, îi ajută să compare exigențele acestor profesii cu caracteristicile lor personale și cu nivelul lor de calificare, analizează împreună cu clienții fiecare alternativă în parte și le evaluează consecințele. După ce clientul a optat pentru una dintre alternative, consilierul îl asistă la elaborarea unui plan de acțiune și la punerea în practică a acestuia.

De asemenea, auditorii calității sunt specialiști care trebuie să demonstreze abilități analitice, tenacitate, să aprecieze situațiile în mod realist, să aibă capacitatea de examinare, să înțeleagă operațiuni complexe dintr-o perspectivă largă și să înteleagă rolul unităților individuale în cadrul întregii organizații.

METODOLOGIE

În urma examinării de la sfârşitul programului, cursanţii vor obţine Certificatul de Absolvire al cursului de perfecţionare pentru ocupaţia Consilier de Orientare Profesională, eliberat de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tinererului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanşe. Certificatul este însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite.

PROGRAM ŞI COMPETENŢE OBŢINUTE

Cursul are o durată totală de 80 de ore, dintre care 24 ore de pregătire teoretică (sesiuni "face to face" cu trainerul) şi 56 de ore de pregătire practică, dedicată rezolvării aplicațiilor practice, temelor, proiectelor şi studiului individual.

Programul este organizat în trei module:

 • Organizarea activității în cabinetul de orientare profesională (administrație, analiză și decizie, cercetare, dezvoltare, competențe generale).
 • Documentarea și planificarea procesului de perfecționare și evaluare privind dezvoltarea profesională.
 • Activități specifice consilierii (instruire, planificare, relații interumane).

Competenţele specifice obţinute vor fi:

 • Întocmirea rapoartelor și administrarea documentelor specifice.
 • Elaborarea studiilor sociologice și a profesiogramelor.
 • Luarea deciziilor în procesul de consiliere.
 • Formarea și coordonarea echipei
 • Culegerea și organizarea informației.
 • Administrarea și prelucrarea informațiilor.
 • Întocmirea raportului de audit
 • Planificarea activităţii de audit

Evaluarea programului se va realiza atât pe parcurs, cât și la finalul cursului, nota finală reprezentând media generală a celor două.

Evaluarea pe parcurs constă în evaluări intermediare și evaluare continuă orală, iar verificarea finală, care se va desfășura în prezența unei comisii CNFPA, presupune examinarea printr-un test grilă și prezentarea unui proiect.