Lider în formare

Curs Auditor în domeniul Calității - COD COR: 242303

OBIECTIVE ŞI PROFIL

Auditor al calității este persoana calificatã pentru efectuarea auditurilor calității.

Prin audit al calității se înțelege examinarea sistematică și independentă în scopul de a determina dacă activitățile referitoare la calitate și rezultatele aferente satisfac dispozițiile prestabilite precum și dacă aceste dispoziții sunt implementate efectiv și sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor.

Ocupația de auditor al calității se referă la auditorii care efectuează audituri în domeniul calității, atât interne cât și externe (evaluare furnizori, certificare, acreditare și consultanță). Auditul este instrumentul de culegere a datelor care permite analiza și aprecierea măsurii în care se obțin dovezi pentru furnizarea încrederii că sunt satisfăcute condițiile specificate.

În funcție de condițiile specificate, un audit se poate desfășura în vederea identificării nivelului de implementare și eficienței unui sistem al calității, în vederea certificării unui sistem al calității, certificării unui produs, acreditării unui organism de certificare sau acreditării unui laborator de încercări. Principiile de planificare, organizare și coordonare a auditului rămân aceleași, ceea ce variază fiind referențialul convenit între părți și procedurile specifice care aparțin entității care organizează auditul.

Persoanele care doresc să devină auditori ai calității trebuie să demonstreze atât competențe generale cum sunt competențele de planificare, de comunicare, de lucru în echipă, de perfecționare a pregătirii profesionale cât și competențe specifice ocupației de auditor. Competențele specifice ocupației de auditor sunt cele care se referă la auditul propriu-zis (întocmirea documentelor specifice, examinarea documentelor puse la dispoziție de auditat, colectarea și structurarea informațiilor specifice, analiza și aprecierea eficacității sistemului de management al calității auditat, întocmirea raportului de audit, etc) și sunt obținute în urma absolvirii cursurilor de instruire specifică.

De asemenea, auditorii calității sunt specialiști care trebuie să demonstreze abilități analitice, tenacitate, să aprecieze situațiile în mod realist, să aibă capacitatea de examinare, să înțeleagă operațiuni complexe dintr-o perspectivă largă și să înteleagă rolul unităților individuale în cadrul întregii organizații.

METODOLOGIE

În urma examinării de la sfârşitul programului, cursanţii vor obţine Certificatul de Absolvire al cursului de perfecţionare pentru ocupaţia Auditor în Domeniul Calității, eliberat de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tinererului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanşe. Certificatul este însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite.

PROGRAM ŞI COMPETENŢE OBŢINUTE

Cursul are o duratã totalã de 40 de ore, dintre care 10 ore de pregãtire teoreticã (sesiuni "face to face" cu trainerul) şi 30 de ore de pregãtire practicã, dedicatã rezolvãrii aplicațiilor practice, temelor, proiectelor şi studiului individual.

Programul este organizat în douã module:

  • Coordonarea activității de audit
  • Organizarea și gestionarea activităților de audit

Competenţele specifice obţinute vor fi:

  • Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii
  • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit
  • Conducerea auditului
  • Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii
  • Întocmirea raportului de examinare
  • Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit
  • Întocmirea raportului de audit
  • Planificarea activităţii de audit

Evaluarea programului se va realiza atât pe parcurs, cât și la finalul cursului, nota finală reprezentând media generală a celor două.

Evaluarea pe parcurs constă în evaluări intermediare și evaluare continuă orală, iar verificarea finală, care se va desfășura în prezența unei comisii CNFPA, presupune examinarea printr-un test grilă și prezentarea unui proiect.