Lider în formare

Servicii oferite

E-Training acorda consultanță în accesarea fondurilor europene și în implementarea proiectelor

E-Training are experienţă în solicitarea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte finanţate prin fonduri europene.

Din punctul de vedere al ofertei, E-Training asigurã o paletã largã de servicii: suport şi asistenţã tehnicã pentru incorporarea de noi tehnologii, asistenţã pentru dezvoltarea de conţinuturi formative, catalog de conţinuturi şi resurse formative.

Pentru a accesa aceste fonduri am încheiat acorduri de parteneriat atât cu companii private cât şi cu instituţii publice din Romania, în special din zonele prioritare de intervenţie incluse în Programul Operational Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane.

Oferim cursuri specializate de Dezvoltare Rurală pentru :

  • Programul LEADER
  • Programul Operațional pentru Pescuit
iso